انجمن دایکست ایران

با هم بودن ما را قدرتمند خواهد ساخت حامی صنعت دایکست ایران
کرمانشاه

 

این کار حاصل بیش از 20 ماه جلسات متعدد انجمن با کمیته ایمنی و بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی بوده و به دور از مشکلات معمول جهت صنعت دایکست ایران تدوین گردید .

لذا به جهت اهمیت موضوع و اینکه این آیین نامه پس از تصویب نهایی لازم الاجرا خواهد بود نظرات و پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به آدرس ایمیل دبیرخانه انجمن ارسال نمایید.

جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

حامیان مالی انجمن دایکست ایران