انجمن دایکست ایران

با هم بودن ما را قدرتمند خواهد ساخت حامی صنعت دایکست ایران
کرمانشاه

انجمن دایکست ایران برای چندمین سال پیاپی از سال 91 تا کنون همه ساله اقدام به شرکت در نمایشگاه متافو بعنوان حامی نمایشگاه نموده است . امسال به شکلی متفاوت این حمایت در این رخداد در حوزه های ساخت قالب، تامین قطعات،مواد مصرفی،دستگاه و تجهیزات صنعت دایکست صورت می پذیرد . از آنجا که این نمایشگاه زمینه را برای برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان ،شناخت نیازهای آنان ،فرصت استعداد یابی و جذب دانش آموختگان و متخصصان جدید و همچنین انجام مذاکرات تجاری را فراهم می نماید ،فرصتی مناسب برای معرفی بیشتر این صنعت است .

لذا طبق توافقی که بین انجمن دایکست ایران و نمایشگاه متافو صورت گرفته است ،جهت ایجاد یکپارچگی بیشتر ،حضوری منسجم تر ،هدفمند و موثر ،امسال سالن 27 نمایشگاه بین المللی مجموعا به صنایع دایکست و صنایع مرتبط با آن اختصاص یافته است . با پی گیری های مکرر ،انجمن دایکست ایران متولی این حرکت مهم شد و امید است با همراهی شما هر سال شاهد گسترش آن باشیم .

 

 

لذا شرکتهایی که تمایل به حضور و ارائه محصولات و خدمات خود در نمایشگاه متافو 1396 را دارند خواهشمند است هر چه سریعتر با روابط عمومی انجمن تماس و یا به صورت مکتوب اعلام آمادگی نمایند .

حامیان مالی انجمن دایکست ایران