انجمن دایکست ایران

با هم بودن ما را قدرتمند خواهد ساخت حامی صنعت دایکست ایران
نمایشگاه متالورژی اصفهان 97

انجام گرد همایی و تشکیل اجتماعات  تجلی تلاش یک گروه برای برقراری ارتباط میان اعضای آن گروه در جهت تبادل اندیشه و اشتراک دانش ، ارائه یافته ها و نظریه های جدید و نهایتا کمک به رشد دانش و رسیدن به خرد جمعی است .
با برگزاری یک گرد همایی ، شرایط و محیطی برای صاحبان اندیشه برای ارائه آخرین  یافته ها و دستاوردهای خود و  طرح مسائل و واکنش مدعوین به این یافته و دستاوردها  بوجود می آید .

 

انجمن دایکست ایران با هدف  ارتقاء علمی اعضاء خود و جامعه صنعتی دایکست ایران ، متناسب با شرایط زمانی اقدام به برگزاری این گردهمایی ها می نماید . همچنین این انجمن ، حمایت معنوی و اجرایی خود را در اختیار شرکتهای پشتیبان که در سدد برگزاری  گردهمایی هایی از این دست هستند را نیز قرار می دهد.

حامیان مالی انجمن دایکست ایران